• หน้าแรก
  • ประวัติลุงตู่
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • สินค้า
  • กิจกรรมแรลลี่ "ร้อยดวงใจถวายความจงรักภักดี สามัคคีเพื่อแผ่นดิน"

    หนังสือพิมพ์คนค้นธรรม ร่วมกับกรมการข้าว และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME) ได้จัดกิจกรรมแรลลี่ "ร้อยดวงใจถวายความจงรักภักดี สามัคคีเพื่อแผ่นดิน" ขึ้นในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 โดยใช้เส้นทางกรุงเทพฯ - ประจวบคีรีขันธ์

    Cr.