• หน้าแรก
 • ประวัติลุงตู่
 • ข่าวสาร
 • กิจกรรม
 • สินค้า
 • ประวัติลุงตู่

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลำดับที่ 29 ของประเทศไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2497 ที่จังหวัดนครราชสีมา ชื่อเล่นชื่อ ตู่ เป็นบุตรชายคนโตจากพี่น้องทั้งหมด 4 คน มีบิดาชื่อ พ.อ. ประพัฒน์ จันทร์โอชา ส่วนมารดาชื่อ เข็มเพชร จันทร์โอชา มีคู่สมรสคือ รศ.นราพร จันทร์โอชา และมีบุตรสาวฝาแฝดด้วยกัน 2 คนคือ ธัญญา จันทร์โอชา และ นิฏฐา จันทร์โอชา

  ประวัติด้านการศึกษา

  • พ.ศ. 2514 – โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 12
  • พ.ศ. 2519 – โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 23
  • พ.ศ. 2519 - หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 51
  • พ.ศ. 2524 – หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 34
  • พ.ศ. 2528 – หลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 63
  • พ.ศ. 2550 – หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 20

  ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2533 – ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ผบ.ร.21 พัน 2 รอ.)
  • พ.ศ. 2541 – ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ผบ.ร.21 รอ.)
  • พ.ศ. 2546 – ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ผบ.พล. ร 2 รอ.)
  • พ.ศ. 2549 – แม่ทัพภาคที่ 1 (มทภ. 1 )
  • พ.ศ. 2551 – เสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.)
  • พ.ศ. 2552 – รองผู้บัญชาการทหารบก (รอง ผบ.ทบ.)
  • พ.ศ. 2553 – ผู้บัญชาการการทหารบก (ผบ.ทบ.)
  • พ.ศ. 2557 – หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • พ.ศ. 2529 – เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ 2 ประเภทที่ 1
  • พ.ศ. 2533 – เหรียญรามมาลา เข็มกล้ากลางสมร
  • พ.ศ. 2542 – ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว)
  • พ.ศ. 2548 – ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
  • พ.ศ. 2551 – มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
  • พ.ศ. 2553 – มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

  เครื่องอิสริยาภรณ์ ต่างประเทศ

  • พ.ศ. 2554 – Honorary Malaysian Armed Forces Order for Valour (First Degree) Gallant Commander of Malaysian Armed Forces (มาเลเซีย)
  • พ.ศ. 2555 – Pingat Jasa Gemilang (Tentera) (สาธารณรัฐสิงคโปร์)
  • พ.ศ. 2555 – Bintanng Kartika Eka Pakci Utama (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)
  • พ.ศ. 2556 – Region of Merit (Degree of Commander) (สหรัฐอเมริกา)

  ราชการพิเศษ ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท

  • พ.ศ. 2530 – มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ราชองครักษ์เวร
  • พ.ศ. 2542 – ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารเสริมกำลังพิเศษ
  • พ.ศ. 2444 – ปฏิบัติหน้าที่ รองหัวหน้านายทหารเสริมกำลังพิเศษ
  • พ.ศ. 2552 – มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ราชองรักษ์พิเศษ
  • พ.ศ. 2555 – มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ตุลาการศาลทหารสูงสุด

  ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายทหารพิเศษฯ ประจำหน่วย

  • พ.ศ. 2545 – นายทหารพิเศษประจำ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
  • พ.ศ. 2547 – นายทหารพิเศษประจำ กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
  • พ.ศ. 2549 – นายทหารพิเศษประจำ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
  • พ.ศ. 2554 – นายทหารพิเศษประจำ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ฯ

  รางวัลทางสังคม

  • พ.ศ. 2548 – ได้รับรางวัลคนดีสังคมไทย สาขาส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของชาติ
  • พ.ศ. 2549 – รางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาการทหาร
  • พ.ศ. 2553 – รางวัลมหิดลวรานุสรณ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  • พ.ศ. 2554 – ได้รับการลงคะแนนให้เป็นอันดับ 1 สุดยอดซีอีโอของภาคราชการและเจ้าหน้าที่รัฐแห่งปี 2554