• หน้าแรก
  • ประวัติลุงตู่
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • สินค้า
  • พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายพชร พูลเจริญ ประธานเครือข่ายธรรมาภิบาลไทยกรรมการผู้จัดการบริษัท ตรัยคุณธรรม จำกัด

    วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายพชร พูลเจริญ ประธานเครือข่ายธรรมาภิบาลไทยกรรมการผู้จัดการบริษัท ตรัยคุณธรรม จำกัด ตามที่ขอพระราชทานนำไปทอดถวาย ณ วัดชัยสามหมอ (พระอารามหลวง) ตำบลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส คือ พระครูสุตชัยคุณ รองเจ้าอาวาสวัดชัยสามหมอ (พระอารามหลวง) เจ้าคณะอำเภอแก้งคร้อ โดยมี นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอแก้งคร้อ นางสาวสุริยา สุระเสียง วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีฯ ณ อุโบสถวัดชัยสามหมอ (พระอารามหลวง) ตำบลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยได้ร่วมกันทำบุญ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๓,๔๐๘ บาท เพื่อนำไปบำรุงบูรณปฏิสังขรณ์ วัดชัยสามหมอ (พระอารามหลวง) ต่อไป

    Cr.