• หน้าแรก
 • ประวัติลุงตู่
 • ข่าวสาร
 • กิจกรรม
 • สินค้า
 • ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต

  "ยายจ๋า ฉันขอดื่มน้ำในถัง สักแก้วได้ไหม ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงตรัสต่อคุณยายคนหนึ่ง เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๐๑ ขณะที่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จ พระราชดำเนินทอดพระเนตรโบราณสถานในเมืองศรีสัชนาลัยอยู่ ในหลวง ร.๙ ทรงมีรับสั่งสอบถามคุณยาย "เล็ก เปล่งเสียง" อายุวัย ๙๐ ปี เป็นชาวบ้าน ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ซึ่งคุณยายเล็กได้นำน้ำฝนลอยดอกมะลิ มาตั้งไว้หลายถัง เผื่อ หากข้าราชบริพารที่ติดตามขบวนเสด็จกระหายน้ำจะได้ดื่มน้ำกัน แต่ก็ไม่มีใครคาดคิด ว่า พระองค์จะตรัสกับคุณยาย ว่า "ยายจ๋า ฉันขอดื่มน้ำในถัง สักแก้วได้ไหม" คุณยายก็ทูลฯ ตอบว่า "ฉันไม่กล้าให้ในหลวงกินหรอก เพราะมันเป็นน้ำฝนและเป็นน้ำธรรมดาด้วย" ในหลวงภูมิพล ฯ ก็ทรงแย้มพระสรวล (ยิ้ม) พระองค์ท่านก็ตรัสกับคุณยายเล็ก ว่า "ปกติฉันก็กินน้ำธรรมดาอย่างนี้นี่แหละ" จากนั้นพระองค์ทรงตักน้ำฝนในถังเสวย และพระองค์ยังตรัส ว่า "น้ำฝนเย็นสดชื่นดี และ ยังหอมกลิ่นดอกมะลิอีกด้วย #ภาพจริงในเหตุการณ์จริง เมื่อปี ๒๕๐๑ ข้อมูลจาก "ดร. สุเมธ ต้นติเวชกุล" เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

  Cr.

  Gallery